fbpx

Vernissage: Konstlyftet – Kvadrat upphöjt till tolv

Välkommen på vernissage av utställningen Konstlyftet: Kvadrat upphöjt till tolv

Under våren har tolv personer från tio LSS-boenden i Malmö under sex tillfällen var arbetat med konstnären Max Avasoo. De har deltagit i ett uppsökande besök på boendet med workshop, sex workshops på konsthallen samt ett utställningsmöte. Grupperna har tagit del av Malmö Konsthalls två utställningar Åke Hodell – Motstånd och Human City av Kim Demåne. För övrigt har skapandet skett fritt utifrån varje deltagares intresse och personlighet. Den egna kreativiteten har fått ta plats och utvecklas.

Mellan besöken har deltagarna arbetat i en skissbok med egna idéer eller utifrån hemuppgifter där olika teckningsövningar i form av upprepning och ”känn på formen”, som också är en sinnlig övning, ingick. Några deltagare visste exakt vad dom ville göra, medan andra testade sig fram genom att experimentera med olika material. Max hade förberett plywood skivor i 3 olika storlekar som deltagarna fick arbeta på. Av verken på dessa skivor gjorde han sedan ett urval, och det är de ni ser i utställningen.

Färgglada målade former

Information

Kl 19-21. Tal av Mats Stjernstedt följer invigningstalet av utställningarna William Scott & Sandra Mujinga i utställningshallen.

Läs mer om utställningen: Konstlyftet: Kvadrat upphöjt till tolv

En person med förkläde som står upp och målar mot ett staffli
En bild som visar en deltagare i Konstlyftet skapa i verkstan
Vernissage Konstlyftet 2.0: Kvadrat upphöjt till tolv