Tävlingsförslagen till utsmyckningen av sex utemiljöer i Malmö

 -